מה הקשר בין פיתוח קול ועבודה התפתחותית? / רותי רבינס

פיתוח קולהרבה מעבר לפיתוח קול: שיטת קול בתנועה פותחת בפנינו שער אל ארץ רחבה, המשלבת אימון גופני-קולי-תנועתי, עם שחרור ושכלול הכוח היצירתי והמוסיקלי, תוך חשיפתם ועיבודם של תכנים רגשיים ואישיותיים. בתוך התמונה המגוונת הזאת, המושג "פיתוח קול" מקבל הרחבה, כך שהפיתוח הופך להתפתחות, והשימוש בקול מתגלה ככלי תראפויטי, הבעתי ויצירתי ממדרגה ראשונה.

הגישה הרווחת אל שיעורי פיתוח קול מתייחסת אל פיתוח קול כאל משימה טכנית, שמטרתה לאמן את התלמיד לשלוט בקולו כך שיוכל לשיר יפה יותר. לעומת שיעורי פיתוח קול, שיעורי קול בתנועה מציעים לנו סביבה רחבה, מגוונת ומורכבת יותר. סביבה שמאפשרת לנו לחקור את מרכיבי הקול, את החומר הראשוני של הקול, באופן חופשי משיפוט ומלא סקרנות חיה. בתוך החקירה הזאת אנו מגלים מחדש את המובן מאליו: את ההנאה והקסם שבהשמעת צליל בודד, יחד עם ההנאה שבהלחנה הספונטנית של שירים ומנגינות העולים מתוכנו תוך כדי אלתור.

אפשר לאמר, כי שיטת קול בתנועה מתייחסת אל פיתוח קול באופן דומה להתייחסות של שיעורי תנועה וריקוד יצירתי אל פיתוח גוף וכושר:  שיעורי קול בתנועה יביאו ל פיתוח קול ושיפור יכולת ביצוע בשירה. אך לעומת שיעורי פיתוח קול, שיפור יכולת הביצוע בשירה מתרחשת כתוצר לוואי של תהליך מקיף, שבו הקול הינו ככלי לחקירה ושכלול של של דפוסי אישיות, כמו גם דפוסי נשימה, תנועה ויציבה.

ללא ספק, תרגול ופיתוח המיומנות התנועתית והקולית באלתור, יובילו עם הזמן לשיפור באיכויות הקשורות ב פיתוח קול, כמו הרחבת המנעד הקולי והעמקת הגוון ואיכויות התהודה בקולו של התלמיד. אך בניגוד לשיעורי פיתוח קול, שיעורי קול בתנועה מבקשים לענות על צורך מורכב יותר, ומתייחסים לריבוי של מימדים בהוויה של התלמיד, כמו  ביסוס ופיתוח הבעה אישית משוחררת ואותנטית, מציאת חיבור למעיין של יצירתיות בהבעת תכנים נפשיים והפיכתם לחומר גלם אמנותי, וחיזוק נוכחות ומודעות גופנית.

סינפסה » מאמרים: "מסתורי הקול והתנועה האנושיים" » ד. אינטגרציית קול בתנועה - פיתוח קול »
This entry was posted in ד. אינטגרציית קול בתנועה - פיתוח קול, מאמרים: "מסתורי הקול והתנועה האנושיים" and tagged , , , . Bookmark the permalink.