חזרה למוזיקליות אורגנית

מאמר של סמדר אימור מתוך החוברת "מחול עכשיו"

אתחיל בנימה אישית המנסה להתחקות אחר אותה קריאה פנימית, אינטואיטיבית,
אשר הובילה אותי אל הדרך בה התפתחה )וממשיכה להתפתח…(. זו פרקטיקה
מאורגנת, בעלת מבנים גופניים־תנועתיים המשמשים מפתחות לשיקום מערכת
תבונית אורגנית־מוזיקלית, אשר מהווה מקור לדחף היצירתי הראשוני. להבנתי,
לאחר שנים רבות של מחקר, הקשר הבסיסי־ראשוני בין נשימה, תנועה
וקול מאפשרים את שיקומה של מערכת זו, ויש לכך השלכות רבות בתחומים
ההתפתחותי, התרפויטי, האומנותי ובעיקר בתחום הרחב, הנקרא חיים.
מגיל צעיר הייתי ילדה יצירתית ואימפולסיבית, שופעת רעיונות ומיישמת אותם
במהירות. במבט לאחור אני מבינה את הקשר שהתקיים כבר אז בין אימפולסים
לבין יצירתיות, זרימה וחופש ביטוי, והקשר של כל אלו למוזיקליות. נראה כי היו
מסע רב גווני ורב ממדי דרך הגוף, וזהו הנרטיב של הדרך האישית שלי, כפי שאני
רואה אותו היום, נרטיב אשר ביטוייו שונים ורבים.

להמשך קריאת המאמר יש להקיש כאן

This entry was posted in ג. מאמרים אודות אינטגרציית קול בתנועה and tagged , , , . Bookmark the permalink.