תכנית תלת-שנתית להכשרת מנחים ומלווים בשיטת אינטגרציית קול בתנועה

אוטוביוגרפיה קולית רשומה בגוף
תכנית תלת-שנתית להכשרת מנחים ומלווים בשיטת אינטגרציית קול בתנועה
מרכז שילוב, קרית טבעון

בוגרי שנה א' של התכנית, המבקשים להתמחות בגישת הטיפול באופן מקצועי, מוצעת בזאת מבנה תכנית הכשרה תלת שנתית (שנתיים נוספות מעבר לתכנית שנה א').

מרכיבי תכנית הלימודים להכשרה מלאה

תהליך ההכשרה מורכב משלוש יחידות:

1.  יחידות הקורסים החווייתיים.

2. יחידות מתודולוגיה המתמקדות בהנחיית קבוצות בשיטת אינטגרציית קול בתנועה.

3. סטאז' וקבוצת הדרכה.

יחידות הקורסים החווייתיים בתהליך ההכשרה:

הלומדים בקורסים החווייתיים נחשפים לתרגול מעמיק ומוזמנים לתהליך אישי בשיטה. על המעוניינים בתהליך הכשרה לצבור 200 ש"א בקורסים שנתיים (שנים א'+ב').  

יחידות מתודולוגיה להנחיית קבוצות בשיטת אינטגרציית קול בתנועה:  
5 ימי לימוד (בשני מקבצים) שיתקיימו מדי שנה, הכוללים תרגול חוויתי של אינטגרציית קול בתנועה, לימוד מתודולוגי של נושאים הקשורים בהנחית קבוצתית בגישה הזו, והתנסות של כל אחד מהלומדים בהנחייה קבוצתית של אלמנטים מתוך השיטה (תרגול הנחיה על חברי הקבוצה, במסגרת ימי הלימוד). 

על המעוניינים בתהליך הכשרה לצבור 100 ש"א בקורסי מתודולוגיה (שנים א'+ב').

תאריכים: יפורסמו בהמשך

עלות מתודולוגיה ופרקטיקום הנחייה קבוצתית: 2950 ₪

סטאז' וקבוצת הדרכה – לתלמידי שנה ג' בלבד

  • סטאז': במסגרת לימודי השנה השלישית, על התלמידים לערוך סטאז' הכולל 16 מפגשים ומתייחס לשני תהליכים נפרדים לפחות. את תהליך הסטאז' ילוו המנחות באופן אישי, בשיחות אישיות ובהתכתבות במייל לאורך השנה.
  • קבוצת הדרכה: 8 מפגשים אחת לחודש, לאורך השנה, שיעסקו בנושאים העולים מתוך ההתנסות של הלומדים בסטאז'. המפגשים כוללים הצגת מקרה ודיון, לצד תרגול מעשי של הנחייה אחד-על-אחד במסגרת הקבוצה, תוך קבלת משוב מהמנחה. (50 ש"א)
  • אסיסטנטים בקורס השנתי: תלמידי שנה ג' משתתפים בקורס השנתי על תקן אסיסטנטים. (100 ש"א)

עלות שנה ג', כוללת לימודים בקורס השנתי כאסיסטנט, קבוצת הדרכה וליווי סטאז'.

 (ההשתתפות כאסיסטנטים בקורס השנתי היא ב- 50% הנחה)

תעודה:
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב ומרכז סינפסה.

הערות:

  • פתיחת המסלול מותנית במינימום משתתפים.
  • יתכנו שינויים קלים בתאריכי המפגשים. 
  • במידה ולא יהיו מספיק נרשמים בתכנית במרכז שילוב, יוכלו הלומדים להצטרף לקבוצות ההכשרה שבמרכז סינפסה בחוות טור סיני (ירושלים).

לפרטים והרשמה:

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il  דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

 

 

סינפסה » כללי »
This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.