Tag Archives: מחול עכשיו

חזרה למוזיקליות אורגנית

מאמר של סמדר אימור מתוך החוברת "מחול עכשיו" אתחיל בנימה אישית המנסה להתחקות אחר אותה קריאה פנימית, אינטואיטיבית, אשר הובילה אותי אל הדרך בה התפתחה )וממשיכה להתפתח…(. זו פרקטיקה מאורגנת, בעלת מבנים גופניים־תנועתיים המשמשים מפתחות לשיקום מערכת תבונית אורגנית־מוזיקלית, אשר … Continue reading

Posted in ג. מאמרים אודות אינטגרציית קול בתנועה | Tagged , , , | Leave a comment